Fursa ya kipekee, imewezekana kwa Kukaribisha Wageni
Shiriki mtindo wako wa maisha
Kuanzia maisha endelevu na ya mazingira yasiyokuwa na umeme hadi kusherehekea desturi za zamani na mpya, kukaribisha wageni kunakusaidia uendeleze jumuiya unayoipenda.
Karibisha kile kinachofuata
Airbnb inakupa usaidizi, nyenzo na vidokezi ili upate mapato ya ziada, uwe mmiliki wa biashara na uendeleze kile ambacho unakipenda.
  • "Nafsi tofauti ni jumuiya ya Airbnb. Mtu yeyote anaweza kuingia na kiwango chochote cha dola na kuanza kukaribisha wageni. Ifanye iwe ya kufurahisha tu. Itafanya kazi."
    Darrel,
    Mwenyeji wa Kijumba huko Atlanta, Georgia
    Soma kisa cha Mwenyeji
Kuwa Mwenyeji
Una maswali?
Pata majibu kutoka kwa Wenyeji
Jiunge kwenye mafunzo yetu yajayo ya moja kwa moja kupitia mtandao wakati ambapo wenyeji wanashiriki uzoefu wao na kujibu maswali yako.
Jinsi tunavyokusaidia
Ulinzi na bima ya Mwenyeji
Ili kukusaidia katika tukio nadra la kadhia, nafasi nyingi zinazowekwa kupitia Airbnb hujumuisha bima ya ulinzi dhidi ya uharibifu wa mali na dhima ya hadi USD Milioni 1.
Miongozo ya usalama ya Covid-19
Ili kusaidia kulinda afya ya jumuiya yetu, tumeshirikiana na wataalamu kutengeneza mazoea ya usalama kwa ajili ya kila mtu, pamoja na mchakato wa kusafisha kwa ajili ya wenyeji.
Viwango vya juu vya wageni
Ili kuwapa Wenyeji utulivu wa akili, tunaonyesha utambulisho wa wageni na kukuruhusu ukague tathmini za wageni kabla hawajaweka nafasi. Sera yetu mpya ya Viwango vya Wageni inaweka matarajio makubwa kuhusu tabia.
Anza safari yako ya kukaribisha wageni
Hebu tuandae tangazo lako kwa pamoja.
Pata maelezo zaidi na ukutane na Wenyeji weledi
Tutashiriki maelezo zaidi kuhusu kukaribisha wageni na kukupa ufikiaji kwenye makongamano ya mtandaoni ya moja kwa moja ambapo wenyeji wenye uzoefu wanaweza kujibu maswali yako.
Kwa kuchagua "Jisajili," ninakubali kuwa Airbnb itachakata taarifa zangu binafsi kwa mujibu wa Sera ya Faragha ya Airbnb