Pata pesa kwa kuwa mwenyeji wa Airbnb

Tupatie maelezo mafupi kuhusu eneo lako

Pata pesa kwa kuwa mwenyeji wa Airbnb

Tupatie maelezo mafupi kuhusu eneo lako

Kwa nini uwe mwenyeji kwenye Airbnb?

Haijalishi ni aina gani ya nyumba au chumba unayoshiriki, Airbnb huifanya kuwa rahisi na salama kuwakaribisha wasafiri. Una udhibiti kamili wa upatikanaji, bei, sheria za nyumba, na jinsi unavyoingiliana na wageni.

Tunakuunga mkono

Ili kukutunza wewe na kutunza nyumba yako na mali yako, tuna bima ya USD Milioni 1 ya kulinda kila nafasi iliyowekwa dhidi ya uharibifu wa mali na bima nyingine ya USD Milioni 1 dhidi ya ajali.

Kukaribisha wageni katika hatua 3

Tangaza sehemu yako bila malipo

Shiriki nafasi yoyote bila kutozwa fedha za kujisajili, kutoka kwa chumba cha kukaa cha pamoja hadi nyumba ya pili na chochote kilicho kati.

Chagua jinsi unavyotaka kukaribisha wageni

Chagua ratiba yako mwenyewe, bei, na mahitaji kwa wageni. Tuko hapa kukusaidia mpaka mwisho.

Mkaribishe mgeni wako wa kwanza

Punde tu tangazo lako litakapoonekana, wageni waliotimiza masharti yote wanaweza kufikia. Unaweza kuwatumia ujumbe ulio na maswali yoyote kabla ya ukaaji wao.

Guarantii ya Mwenyeji ilinisaidia kuamua nijiunge na Airbnb kwa sababu ikiwa kutatokea uharibifu au matatizo, ninayo mipango ya kunisimamia.
Guarantii ya Mwenyeji ilinisaidia kuamua nijiunge na Airbnb kwa sababu ikiwa kutatokea uharibifu au matatizo, ninayo mipango ya kunisimamia.

Dennis hukaribisha wageni jijini Londoni kwa sababu ana uhuru wa kubadilisha mambo

Dennis hukaribisha wageni jijini Londoni kwa sababu ana uhuru wa kubadilisha mambo

Pata maelezo kuhusu wanavyokaribisha wageni
Guarantii ya Mwenyeji ilinisaidia kuamua nijiunge na Airbnb kwa sababu ikiwa kutatokea uharibifu au matatizo, ninayo mipango ya kunisimamia.
Guarantii ya Mwenyeji ilinisaidia kuamua nijiunge na Airbnb kwa sababu ikiwa kutatokea uharibifu au matatizo, ninayo mipango ya kunisimamia.

Dennis hukaribisha wageni jijini Londoni kwa sababu ana uhuru wa kubadilisha mambo

Dennis hukaribisha wageni jijini Londoni kwa sababu ana uhuru wa kubadilisha mambo

Pata maelezo kuhusu wanavyokaribisha wageni

Tunakushughulikia

Tunafahamu ni muhimu kuamini watu wanaoishi nyumbani kwako. Airbnb inakuruhusu kuweka vigezo vikali kuhusu nani anaweza kuweka nafasi na kupata kujua wageni kabla ya kukaa kwao. Ikiwa lakini kuna kitu kitatokea, ltutakusaidia. Tukiwa na Garantii yetu ya wenyeji ikikinga uharibifu wa mali na Bima yetu ya Ulinzi ya Mwenyeji kwa ajili ya majanga, unasaidiwa katika kila eneo.

Uwezo wa kufanya kitambulisho cha serikali kiwe sharti kabla ya kuweka nafasi
Sheria za Nyumba ambazo ni lazima wageni wazikubali
Fursa ya kusoma tathmini kutoka safari zilizopita
Kinga isiyolipishwa ya USD Milioni 1 dhidi ya uharibifu wa nyumba
Bima ya bure ya Dola milioni 1
Msaada kwa wateja duniani kote saa 24

Malipo yamerahisishwa

Toza unachotaka

Kila wakati unachagua bei yako. Unahitaji msaada? Tuna nyenzo za kukusaidia kuendana na mahitaji katika eneo lako.

Lipa ada ya kiwango cha chini

Hakuna gharama ya kujisajili. Kwa kawaida Airbnb hutoza wenyeji asilimia 3 kwa kila uwekaji nafasi, hizi ni kati ya ada za chini zaidi katika tasnia hii.

Pokea malipo haraka

Punde tu mgeni anapoingia, tunaweza kutuma pesa zako kupitia Paypal, kuweka kwenye akaunti yako moja kwa moja, au kupitia njia nyingine zilizopo.

Kuwakaribisha wageni kumenisaidia kulipa usanifu mpya jikoni na maboresho mengine.
Kuwakaribisha wageni kumenisaidia kulipa usanifu mpya jikoni na maboresho mengine.

Tessa hukaribisha wageni jijini Londoni ili ajiongezee mapato

Tessa hukaribisha wageni jijini Londoni ili ajiongezee mapato

Pata maelezo kuhusu wanavyokaribisha wageni
Kuwakaribisha wageni kumenisaidia kulipa usanifu mpya jikoni na maboresho mengine.
Kuwakaribisha wageni kumenisaidia kulipa usanifu mpya jikoni na maboresho mengine.

Tessa hukaribisha wageni jijini Londoni ili ajiongezee mapato

Tessa hukaribisha wageni jijini Londoni ili ajiongezee mapato

Pata maelezo kuhusu wanavyokaribisha wageni

Wenyeji kama wewe, duniani kote

2.9M

Wenyeji kwenye Airbnb

Wenyeji kwenye Airbnb

800K

Ukaaji wa wastani wa Airbnb kila usiku

Ukaaji wa wastani wa Airbnb kila usiku

14K

Wenyeji wapya kila mwezi

Wenyeji wapya kila mwezi

Kuhusu Airbnb

Airbnb ni nini?

Airbnb huunganisha watu na maeneo ya kukaa na mambo ya kufanya duniani kote. Jumuiya hii huwezeshwa na wenyeji, ambao huwapa wageni wao fursa ya kipekee ya kusafiri kama mkazi wa eneo.

Kukaribisha wageni ni nini?

Ikiwa una chumba cha ziada, nyumba nzima, au utaalam, unaweza kupata pesa kwa kushiriki na mtu yeyote ulimwenguni. Unaweza kukaribisha wageni nyumbani kwako, kwenye tukio, au vyote viwili. Ni wakati gani utakaribisha ni juu yako.

Maswali yanayoulizwa mara kwa mara

Nani anaweza kuwakaribisha wageni kwenye Airbnb?

Ni rahisi kuwa mwenyeji wa Airbnb katika maeneo mengi na kuweka tangazo ni bure wakati wote. Nyumba na fleti nzima, vyumba vya kujitegemea, nyumba za kwenye mti, na kasri kwa uchache ni kati ya nyumba ambazo wenyeji wamezionyesha katika Airbnb. Ili kupata maelezo zaidi kuhusu yale yanayotarajiwa kutoka kwa wenyeji, angalia mwongozo wa jumuiya ya Airbnb, ambao unashughulikia viwango vya usalama, ulinzi, na uaminifu, na viwango vya ukarimu, ambavyo huwasaidia wenyeji kupata tathmini nzuri kutoka kwa wageni.

Ni nini kinachohitajika kwa wageni kabla ya kuweka nafasi?

Tunaagiza kila mtu anayetumia Airbnb kutupa taarifa kwa kiasi fulani kabla ya kusafiri nasi. Wageni huhitaji kuwa wamejaza taarifa hii kikamilifu kabla ya kutuma ombi la kuweka nafasi. Maelezo haya husaidia kuhakikisha kuwa unajua mtu wa kumtarajia, na jinsi ya kuwasiliana na mgeni. Mahitaji ya Airbnb kwa wageni ni pamoja na: * Jina kamili * Anwani ya barua pepe * Nambari ya simu iliyothibitishwa * Ujumbe wa utambulisho * Mkataba wa Sheria zako za Nyumba * Taarifa za Malipo, Wageni wanatarajiwa, lakini si lazima, kuwa na picha ya wasifu. Unaweza pia kuwahitaji wageni kutoa Kitambulisho kabla ya kuweka nafasi kwako.

Je inagharimu pesa ngapi kutangaza sehemu yangu?

Kujiandikisha kwenye Airbnb na kutangaza nyumba yako hakulipiwi ada yoyote kabisa. Pindi tu unapopata uwekaji nafasi, tunakutoza ada ya huduma ya Airbnb, kwa kawaida ikiwa ni 3%, ili kusaidia gharama za kuendesha biashara.

Je, nina kinga gani dhidi ya uharibifu wa nyumba?

Garantii ya Mwenyeji wa Airbnb hutoa ulinzi kwa hadi $1,000,000 kwa mwenyeji kwa uharibifu wa mali iliyowekewa bima katika hali nadra ambapo uharibifu wa mgeni uko juu ya amana ya ulinzi au ikiwa amana ya ulinzi haijawekwa.

Mpango wa Garantii ya Mwenyeji haishughulikii pesa taslimu au hisa, vitu vya kukusanywa, sanaa adimu, vito, wanyama vipenzi au dhima ya mtu binafsi. Tunapendekeza wenyeji waweke vitu vyao vya thamani mahali salama au waviondoe wanapopangisha nyumba yao. Mpango huo pia haushughulikii upoteaji au uharibifu wa mali kwa sababu ya uchakavu unaotokana na matumizi.

Pata maelezo zaidi juu ya Garantii ya Mwenyeji kwenye http://airbnb.com/guarantee

Ni jinsi gani ninaweza kuchagua bei ya tangazo langu?

Bei unayotoza kwenye tangazo ni juu yako mwenyewe. Ili kukusaidia kuamua, unaweza kutafuta matangazo yanayofanan katika mji wako au kitongoji chako ili kupata wazo la bei ya soko. Ada ya ziada> - Ada ya usafi: Unaweza kuingiza ada ya usafi katika bei yako ya usiku au unaweza kuongeza ada ya usafi katika mipangilio yako ya bei. > - Ada nyingine: Ili kutoza ada ya ziada nje ya viwango vyako (kama ada ya kuingia kwa kuchelewa au ada ya wanyama pendwa), lazima kwanza ueleze malipo haya kwa wageni kabla ya kuweka nafasi na kisha utumie Kituo chetu cha Usuluhishi kuomba kwa usalama malipo ya ada ya ziada.

Airbnb inaweza kunisaidiaje katika kupanga bei?

Zana ya Airbnb ya upangaji bei kiotomatiki hukuwezesha kuweka bei zako ili zipande au zishuke kiotomatiki kulingana na mabadiliko ya mahitaji ya matangazo kama yako. Wewe ndiwe unayewajibika kwa bei yako kila wakati, kwa hivyo Upangaji Bei Kiotomatiki unadhibitiwa na mipangilio mingine ya bei unayoichagua na unaweza kubadilisha bei za kila usiku wakati wowote. Upangaji Bei Kiotomatiki unategemea aina na eneo la tangazo lako, majira, mahitaji, na sababu nyingine (kama vile matukio mbalimbali katika eneo lako).

Uko tayari kujipatia mapato?

Uko tayari kujipatia mapato?