Kadi za Zawadi za Airbnb

Kuna ulimwengu mzima unaosubiri kuchunguzwa—karibu, mbali au mtandaoni.

Njia nyingi sana za kuchunguza

Huku kukiwa na sehemu za kukaa takribani milioni 5.6 na makumi ya maelfu ya matukio, kuna kitu fulani kwa ajili ya kila mtu.
Likizo za familia
Sehemu za kukaa za kukumbukwa kwa ajili ya familia za idadi yoyote ya watu.
Likizo za mahaba
Ungana na mpendwa katika eneo maalumu.
Matukio
Chunguza shughuli za kipekee ukiwa na wataalamu wa eneo husika.

Njia rahisi ya kuwafanya watu wafurahi

Tuma zawadi ya ugunduzi na uchunguzi.
Ubunifu mzuri
Chagua ubunifu mzuri, kiasi cha zawadi kisha fanya ujmbe uwe mahususi!
Tuma kupitia maandishi au barua pepe
Kadi ya zawadi inafika papo hapo na tutathibitisha kuwa imepokelewa.
Kamwe haliishi muda
Mara baada ya kukombolewa, salio la zawadi linapatikana kwa ajili ya kutumiwa wakati wowote anapotaka kufanya hivyo.

Nzuri kikamilifu kwa kila tukio

Waenzi watu unaowathamini na hatua muhimu katika maisha yao.

Kadi za zawadi za shirika

Wape wateja wako au wafanyakazi zawadi ya uchunguzi kwenye Airbnb.
Kiasi cha chini cha ununuzi cha $1,000 kinahitajika.

Zinapatikana pia katika maduka

Chukua kadi za zawadi kwenye maduka ya vyakula, maduka ya dawa na wauzaji wengine wa rejareja kote nchini.

Maswali yanayoulizwa mara kwa mara

Kwa maswali mengine tembelea kituo chetu cha msaada
Kwa maswali mengine tembelea kituo chetu cha msaada