Kadi za Zawadi za Airbnb

Kuna ulimwengu mzima unaosubiri kuchunguzwa—karibu, mbali au mtandaoni.

Njia nyingi sana za kuchunguza

Huku kukiwa na sehemu za kukaa takribani milioni 5.6 na makumi ya maelfu ya matukio, kuna kitu fulani kwa ajili ya kila mtu.
Likizo za familia
Sehemu za kukaa za kukumbukwa kwa ajili ya familia za idadi yoyote ya watu.
Likizo za mahaba
Ungana na mpendwa katika eneo maalumu.
Matukio
Chunguza shughuli za kipekee ukiwa na wataalamu wa eneo husika.

Njia rahisi ya kuwafanya watu wafurahi

Tuma zawadi ya ugunduzi na uchunguzi.
Ubunifu mzuri
Chagua ubunifu mzuri, kiasi cha zawadi kisha fanya ujmbe uwe mahususi!
Tuma kupitia maandishi au barua pepe
Kadi ya zawadi inafika papo hapo na tutathibitisha kuwa imepokelewa.
Kamwe haliishi muda
Mara baada ya kukombolewa, salio la zawadi linapatikana kwa ajili ya kutumiwa wakati wowote anapotaka kufanya hivyo.

Nzuri kikamilifu kwa kila tukio

Waenzi watu unaowathamini na hatua muhimu katika maisha yao.
Unaweza pia kutoa zawadi ya tukio. Pata maelezo zaidi

Kadi za zawadi za shirika

Wape wateja wako au wafanyakazi zawadi ya uchunguzi kwenye Airbnb.
Kiasi cha chini cha ununuzi cha $1,000 kinahitajika.

Zinapatikana pia katika maduka

Chukua kadi za zawadi kwenye maduka ya vyakula, maduka ya dawa na wauzaji wengine wa rejareja kote nchini.

Bado una maswali?

Kwa maswali zaidi, tembelea kituo chetu cha msaada
Ili kukomboa kadi ya zawadi, weka fedha kutoka salio la kadi kwenye akaunti yako. 1) Nenda kwenye www.airbnb.com/gift, 2) Weka nambari ya kadi ya zawadi (nambari tu, usijumuishe nafasi au dashi) na msimbo wa PIN, 3) Bofya au gonga Komboa kadi ya zawadi. Fedha za kadi ya zawadi zinaweza kutumiwa kulipia nafasi nyingi zilizowekwa za nyumba na matukio kwenye Airbnb. Unapoweka nafasi, salio kutoka kwenye fedha zozote za kadi ya zawadi zilizo kwenye akaunti yako zitatumiwa kiotomatiki kwanza. Komboa kadi ya zawadi
Mara kadi ya zawadi itakapowekwa kwenye akaunti yako ya Airbnb, fedha hizo hazitakwisha muda.
Kwa sasa, kadi za zawadi zinaweza tu kununuliwa na kukombolewa na watu binafsi nchini Marekani kwa njia ya malipo ambayo ilitolewa nchini Marekani. Ona masharti ya kadi ya zawadi
Mara utakapokomboa kadi yako na kuweka fedha za kadi kwenye akaunti yako, unaweza kuangalia salio lako la miamana ya zawadi ya Airbnb. 1) Ingia kwenye akaunti yako ya Airbnb kupitia kivinjari, 2) nenda kwenye njia za Malipo katika Akaunti yako. Utapata sehemu inayoitwa salio la zawadi la Airbnb yenye salio la sasa, 3) Bofya Onyesha maelezo ili kutathmini orodha ya kadi za zawadi zilizotumika kwenye akaunti yako. Angalia salio lako
Fedha za kadi ya zawadi haziwezi kutumiwa kulipia mabadiliko yanayofanywa kwenye nafasi zilizowekwa zilizopo wala malipo yaliyoratibiwa au yanayokuja ya sehemu za kukaa za muda mrefu au mipango ya malipo.
Kwa sasa tunakubali kadi kuu za benki na Apple Pay kwa ajili ya kadi za zawadi za kidijitali zilizonunuliwa kwenye Airbnb.