Mapendekezo yataonyeshwa baada ya kuandika kwenye sehemu ya utafutaji. Tumia mishale ya juu na chini ili kutathmini. Tumia ingia ili kuchagua. Ikiwa maneno yaliyochaguliwa ni kifungu cha maneno, kifungu hicho kitawasilishwa kwenye utafutaji. Ikiwa pendekezo hilo ni kiunganishi, kivinjari kitaelekeza kwenye ukurasa huo.
Sera ya jumuiya

Sera ya Matukio Makubwa yenye Usumbufu

Sera hii inasasishwa. Sera mpya inaonekana juu ya ukurasa huu na itatumika kwenye nafasi zote zilizowekwa mnamo au baada ya tarehe 6 Juni, 2024, isipokuwa kama Airbnb imewaarifu watumiaji vinginevyo. Sera iliyopo inaonekana chini ya ukurasa na inatumika kwa nafasi zilizowekwa mapema.

Tarehe ya kuanza: Tarehe 6 Juni, 2024

Muhtasari

Kwa ujumla, kughairi na kurejeshewa fedha kwa ajili ya nafasi zilizowekwa za Airbnb kunasimamiwa na sera ya kughairi ya tangazo husika. Katika hali nadra ambapo matukio makubwa yanazuia au kukataza kisheria kukamilishwa kwa nafasi iliyowekwa, Sera ya Matukio Makubwa yenye Usumbufu ("Sera") inaweza kutumika. Sera hii inapotumika, wageni wanaweza kughairi nafasi waliyoweka na kurejeshewa fedha, salio la safari na/au uzingatiaji mwingine bila kujali sera ya kughairi ya nafasi iliyowekwa na Wenyeji wanaweza kughairi bila ada au matokeo mengine mabaya, ingawa kalenda ya tangazo lao itazuiwa kwa tarehe za nafasi iliyowekwa ambayo imeghairiwa.

Sera hii inatumika kwenye nafasi zilizowekwa kwenye malazi na Matukio na inatumika kwenye nafasi zilizowekwa ambazo zinaendelea au ambazo wageni wanaingia mnamo au baada ya tarehe ya kuanza kutumika, isipokuwa kama imearifiwa vinginevyo na Airbnb kwa watumiaji. Sera ya Matukio Makubwa yenye Usumbufu si hati ya bima.

Ni matukio gani yanayoshughulikiwa

Matukio yafuatayo yanashughulikiwa chini ya Sera hii ikiwa yanaathiri mahali ulipoweka nafasi, yanatokea baada ya wakati wa kuweka nafasi na yanazuia au kukataza kisheria kukamilishwa kwa nafasi iliyowekwa ya siku zijazo au inayoendelea (inayojulikana katika Sera hii kama "Matukio"):

Dharura za afya ya umma na magonjwa ya mlipuko yaliyotangazwa. Hii ni pamoja na magonjwa ya mlipuko yaliyotangazwa na serikali, magonjwa ya mlipuko na dharura za afya ya umma. Hii haijumuishi magonjwa ambayo ni ya kawaida (kwa mfano, mafua) au yanayohusishwa sana na eneo husika (kwa mfano, malaria nchini Thailand). COVID-19 haishughulikiwi chini ya Sera hii ya Matukio Makubwa yenye Usumbufu.

Vizuizi vya kusafiri vya serikali. Vizuizi vya kusafiri vya lazima vilivyowekwa na wakala wa serikali, kama vile amri ya kuhamishwa. Hii haijumuishi ushauri wa kusafiri ambao si takwa na mwongozo kama huo wa serikali.

Hatua za kijeshi na hali zingine za kivita. Vitendo vya vita, uhasama, uvamizi, vita vya kiraia, ugaidi, milipuko, mabomu, uasi, ghasia na uasi.

Kukatika kwa kiwango kikubwa kwa huduma muhimu. Kukatika kwa muda mrefu kwa huduma muhimu, kama vile joto, maji na umeme na kuathiri idadi kubwa ya nyumba katika mahali fulani.

Majanga ya asili. Majanga ya asili na matukio mengine mabaya ya hali ya hewa. Hali mbaya ya hewa au hali za asili ambazo ni za kawaida vya kutosha kutabirika mahali fulani, kwa mfano, vimbunga vinavyotokea wakati wa msimu wa vimbunga huko Florida, hushughulikiwa tu pale vinaposababisha Tukio jingine linaloshughulikiwa na Sera hii ambalo linazuia kukamilika kwa nafasi iliyowekwa, kama vile amri ya lazima ya kuhamishwa au kukosa huduma muhimu kwa kiwango kikubwa.

Nini kinatokea ikiwa nafasi iliyowekwa imeathiriwa na Tukio linaloshughulikiwa

Tukio kubwa linapotokea, tunatathmini hali ili kuamua endapo Sera ya Matukio Makubwa yenye Usumbufu inatumika. Ikiwa inatumika, tunaamilisha Sera kwa ajili ya eneo lililoathiriwa na muda ambapo tunatarajia kwamba Tukio litazuia au kukataza kisheria kukamilishwa kwa nafasi zilizowekwa. Nafasi zilizowekwa nje ya eneo na muda uliowekwa huenda zisistahiki, ingawa Wenyeji bado wanaweza kughairi bila matokeo mabaya ikiwa hawawezi kukaribisha wageni. Tunaendelea kufuatilia hali hizi na kurekebisha bima kama inavyohitajika ili kuonyesha hali zinazobadilika. Ikiwa unaamini Sera hii inatumika kwenye nafasi uliyoweka, tafadhali wasiliana nasi ili uulize kuhusu ustahiki.

Kile ambacho hakishughulikiwi

Tunaelewa kuwa hali nyingine usizoweza kudhibiti zinaweza kuvuruga mipango yako. Katika hali yoyote ambayo haijaorodheshwa hapo juu, nafasi uliyoweka inabaki kuwa chini ya sera ya kughairi ya Mwenyeji kwa tangazo hilo.

Mifano ya matukio ya kawaida yasiyojumuishwa kwenye sera hii ni pamoja na:

  • Matukio ambayo yanamwathiri mgeni au uwezo wake wa kusafiri, lakini si mahali alipoweka nafasi
  • Jeraha au ugonjwa usiotarajiwa
  • Majukumu ya kiserikali kama vile jukumu la jopo la majaji au kufika mahakamani
  • Ushauri wa kusafiri usio wa lazima au mwongozo mwingine wa serikali ambao hauna uzito wa marufuku au zuio la kusafiri
  • Kughairi au kuratibu upya tukio ambalo nafasi iliwekwa kwa ajili yake
  • Usumbufu wa usafiri usiohusiana na Tukio linaloshughulikiwa, kama vile kufilisika kwa shirika la ndege, migomo ya usafiri na kufungwa kwa barabara kwa sababu ya matengenezo

Kwa nafasi zilizowekwa ambazo hazijumuishwi kwenye Sera hii, tunawahimiza wageni na Wenyeji waweke mpango unaokubalika kwa pande zote, kama vile kurejeshewa fedha zote au sehemu ya fedha au kubadilisha tarehe za kuweka nafasi. Kumbuka kwamba fedha zozote zinazorejeshwa nje ya sera ya kughairi ya nafasi iliyowekwa ni kwa hiari ya Mwenyeji. Airbnb haishiriki au haitoi hakikisho la kurejeshewa fedha hizo.

Jinsi sera hii inavyowaathiri Wenyeji

Ikiwa nafasi iliyowekwa inashughulikiwa na Sera ya Matukio Makubwa ya Usumbufu, Wenyeji wanaweza kughairi bila kutozwa ada au matokeo mengine mabaya. Ikiwa Mwenyeji ataghairi chini ya sera hii, kalenda ya tangazo lake itazuiwa kwa tarehe za nafasi zilizowekwa ambazo zimeghairiwa. Ikiwa nafasi iliyowekwa imeghairiwa chini ya Sera hii, Mwenyeji hapokei malipo kwa tarehe zilizoghairiwa za nafasi iliyowekwa au, ikiwa malipo tayari yamefanywa, kiasi kilichorejeshwa kitazuiwa kwenye malipo yajayo.

Bila kujali kama nafasi iliyowekwa inashughulikiwa na Sera hii, Wenyeji wanaweza kughairi kwa sababu fulani halali, kama vile uharibifu mkubwa kwenye tangazo, bila ada au matokeo mengine mabaya. Wenyeji wana wajibu wa kughairi nafasi iliyowekwa ikiwa tangazo lao haliwezi kukaliwa au haliendani na kile ambacho mgeni aliwekea nafasi; kushindwa kufanya hivyo kunaweza kusababisha kuondolewa kwa tangazo, kughairi nafasi zilizowekwa zilizopo na kuwarejeshea fedha wageni hadi tangazo liweze kukaliwa na liwe sambamba na maelezo ya tangazo. Kushindwa kufanya hivyo pia ni ukiukaji wa Sheria zetu za Msingi kwa ajili ya Wenyeji na kunaweza kusababisha athari za hadi na ikiwa ni pamoja na kuondolewa kwa akaunti.

Mambo mengine unayopaswa kufahamu

Sera hii haizuii haki zako chini ya sheria za mahali husika na maamuzi yoyote yaliyofanywa na Airbnb chini ya Sera hii hayaathiri haki zako za kisheria.

Sera ya Sababu Zisizozuilika

Tarehe ya kuanza: Tarehe 20 Januari, 2021

Muhtasari

Sera hii ya Sababu Zisizozuilika inaeleza jinsi kughairi kunavyoshughulikiwa wakati matukio yasiyotarajiwa usiyoweza kudhibiti yanatokea baada ya kuweka nafasi na kufanya isiwezekane au iwe kinyume cha sheria kukamilisha nafasi uliyoweka. Sera hii inatumika kwenye nafasi zilizowekwa za malazi na pia Matukio.

Sera hii inaporuhusu kughairi, inadhibiti na kuchukua nafasi ya kwanza juu ya sera ya kughairi ya nafasi hiyo iliyowekwa. Wageni ambao wameathiriwa na tukio linaloshughulikiwa na Sera hii wanaweza kughairi nafasi waliyoweka na kupokea, kulingana na hali, kurejesha pesa taslimu, salio la safari na au mafao mengine. Wenyeji ambao wameathiriwa na tukio linaloshughulikiwa na Sera hii wanaweza kughairi bila athari mbaya, lakini, kulingana na hali, kalenda zao zinaweza kuzuiwa kwa tarehe za nafasi iliyowekwa ambayo ilighairiwa.

Ni matukio gani yanayoshughulikiwa

Sera hii inatumia neno "Tukio” kurejelea hali zifuatazo ambazo hufanyika baada ya kuweka nafasi, hazikuweza kutabiriwa wakati wa kuweka nafasi na zinazuia au kupiga marufuku kisheria ukamilishaji wa nafasi iliyowekwa.

Mabadiliko kwenye matakwa ya kusafiri ya serikali. Mabadiliko yasiyotarajiwa kwa matakwa ya viza au pasipoti yanayowekwa na wakala wa serikali ambayo yanazuia kusafiri kwenda mahali wanakoenda wasafiri. Hii haijumuishi hati za kusafiri zilizopotea au zilizokwisha muda wake au hali nyingine za mtu binafsi zinazohusiana na idhini ya mgeni ya kusafiri.

Dharura na magonjwa ya mlipuko yaliyotangazwa. Dharura za eneo husika au za kitaifa, magonjwa ya mlipuko, magonjwa ya janga na dharura za afya ya umma zilizotangazwa na serikali. Hii haijumuishi magonjwa ambayo ni ya kawaida au yanayohusishwa kwa kawaida na eneo fulani, kwa mfano, malaria nchini Thailand au homa ya dengue huko Hawaii.

Vizuizi vya kusafiri vya serikali. Vizuizi vya kusafiri vilivyowekwa na wakala wa serikali ambavyo vinazuia au kukataza kusafiri kwenda, kukaa au kurudi kutoka kwenye eneo la Tangazo. Hii haijumuishi ushauri wa kusafiri ambao si takwa na mwongozo kama huo wa serikali.

Vitendo vya kijeshi na uhasama mwingineo. Vitendo vya vita, uhasama, uvamizi, vita vya wenyewe kwa wenyewe, ugaidi, milipuko, mabomu, uasi, ghasia, maasi, fujo za kiraia na machafuko ya kiraia.

Majanga ya asili. Majanga ya asili, matendo ya Mungu, kukatika kwa kiwango kikubwa kwa huduma muhimu za umma, milipuko ya volkano, tsunami na matukio mengine ya hali ya hewa yaliyo mabaya na yasiyo ya kawaida. Hii haijumuishi hali ya hewa au hali za asili ambazo ni za kawaida vya kutosha kutabirika mahali hapo, kwa mfano, vimbunga vinavyotokea wakati wa msimu wa vimbunga huko Florida.

Kile ambacho hakishughulikiwi

Kila kitu kingine. Sera hii inaruhusu tu kughairi kwa ajili ya Matukio yaliyoelezwa hapo juu. Kila kitu kingine hakijumuishwi. Mifano ya hali ambazo Sera hii hairuhusu kughairi ni pamoja na: ugonjwa usiotarajiwa, maradhi au jeraha; majukumu ya serikali kama kushiriki kwenye jopo la wazee wa mahakama, kufika mahakamani au majukumu ya kijeshi; ushauri wa kusafiri au mwongozo mwingine wa serikali (ambao haufikii marufuku au katazo la kusafiri); kughairi au kuratibu upya hafla iliyowekewa nafasi hiyo; na usumbufu wa usafiri ambao hauhusiani na Tukio linaloshughulikiwa kama vile kufungwa kwa barabara na pia kughairiwa kwa safari za ndege, treni, basi na feri. Ukighairi nafasi uliyoweka katika hali hizi, kiasi kinachorejeshwa kitaamuliwa na sera ya kughairi inayotumika kwenye nafasi iliyowekwa.

Nini cha kufanya baadaye

Ikiwa tutakuarifu au kuchapisha taarifa inayothibitisha kuwa Sera hii inatumika kwenye nafasi uliyoweka, tafadhali fuata maelekezo ya kughairi tunayotoa. Wakati tumekuarifu au kuchapisha taarifa kuhusu jinsi Sera hii inavyotumika, unapaswa kuwa na chaguo la kughairi chini ya Sera hii kwa kwenda kwenye ukurasa wako wa Safari na kughairi nafasi iliyowekwa iliyoathiriwa. Ikiwa unaamini Sera hii inatumika kwenye nafasi uliyoweka, lakini hatujakuarifu au kuchapisha taarifa kuhusu Tukio hilo, tafadhali wasiliana nasi ili kughairi nafasi uliyoweka. Katika visa vyote, unapaswa kuwa tayari kutoa hati zinazoonyesha jinsi Tukio hilo limekuathiri wewe au nafasi uliyoweka.

Ikiwa una maswali, tafadhali wasiliana nasi.

Mambo mengine unayopaswa kufahamu

Sera hii inatumika kwa nafasi zote zilizowekwa zenye tarehe ya kuingia ya mnamo au ya baada ya tarehe ya kuanza kutekelezwa.

Je, makala hii ilikusaidia?

Makala yanayohusiana

Pata msaada kuhusu nafasi ulizoweka, akaunti na kadhalika.
Ingia au ujisajili