Ukurasa wako unaofuata, umewezekana kwa kukaribisha Wageni
Karibisha kile kinachofuata
Furahia hali ya kuweza kubadilika inayotokana na kujisimamia mwenyewe, pata kipato cha ziada na ufanye urafiki wa kudumu kupitia kukaribisha wageni.
Karibisha wageni kwa ujasiri
Kuanzia usaidizi wetu wa saa 24 na jumuiya yetu ya Wenyeji wanaosaidia, hadi zana mahususi, vidokezi na elimu, tumewekeza katika mafanikio yako.
  • Kukaribisha wageni kumeniwezesha kutumia ubunifu wangu na kutumia muda mwingi zaidi nikiwa na familia yangu.
    Darrel,
    Mwenyeji huko Atlanta, GA
Kuwa Mwenyeji
Una maswali?
Pata majibu kutoka kwa Wenyeji
Jiunge na mafunzo yetu yajayo ya moja kwa moja kupitia mtandao pale wenyeji wanaposhiriki uzoefu wao na kujibu maswali yako.
Jinsi tunavyokusaidia
Mipango ya ulinzi kwa Mwenyeji
Ili kukusaidia katika tukio nadra la kadhia, nafasi nyingi zinazowekwa kupitia Airbnb hujumuisha bima ya ulinzi dhidi ya uharibifu wa mali na dhima ya hadi USD Milioni 1.
Miongozo ya usalama ya Covid-19
Ili kusaidia kulinda afya ya jumuiya yetu, tumeshirikiana na wataalamu kutengeneza mazoea ya usalama kwa ajili ya kila mtu, pamoja na mchakato wa kusafisha kwa ajili ya wenyeji.
Viwango vya juu vya wageni
Ili kuwapa Wenyeji utulivu wa akili, tunaonyesha utambulisho wa wageni na kukuruhusu ukague tathmini za wageni kabla hawajaweka nafasi. Sera yetu mpya ya Viwango vya Wageni inaweka matarajio makubwa kuhusu tabia.
Anza safari yako ya kukaribisha wageni
Hebu tuandae tangazo lako kwa pamoja.
Pata maelezo zaidi na ukutane na Wenyeji weledi
Tutashiriki maelezo zaidi kuhusu kukaribisha wageni na kukupa ufikiaji kwenye makongamano ya mtandaoni ya moja kwa moja ambapo wenyeji wenye uzoefu wanaweza kujibu maswali yako.
Kwa kuchagua "Jisajili," ninakubali kuwa Airbnb itachakata taarifa zangu binafsi kwa mujibu wa Sera ya Faragha ya Airbnb