Kurejea kusafiri kwa usalama

Pata vidokezi vya hivi karibuni kuhusu usafiri wakati wa
janga la COVID-19 na zaidi.
Pata maelezo kuhusu jinsi tunavyokusaidia kupitia mipango na sera zinazoendelea kubadilika.
Tathmini miongozo kwa ajili ya Wenyeji na wageni katika eneo lako au mahali uendako.
Kuelewa machaguo yako ya kughairi na kurejesha fedha.
Tafuta jinsi ya kuchuja kwa ajili ya sehemu za kukaa zilizo na kughairi kunakoweza kubadilika.

Usalama ni jukumu la pamoja

Tunaiomba jumuiya ya Airbnb ifuate mazoea yetu ya afya na
usalama kuhusu COVID-19.

Kuvaa barakoa

Wageni na Wenyeji lazima wafuate sheria na miongozo ya eneo husika inayohusu kuvaa barakoa wakati wa kuchangamana.

Kuepuka mikusanyiko

Inapohitajika na sheria au miongozo ya eneo husika, Wenyeji na wageni lazima wakubali kudumisha umbali wa futi 6 (mita 2) kati yao.

Usafi wa kina

Wenyeji lazima wafuate mchakato wetu wa kufanya usafi wa kina wa hatua tano unaoungwa mkono na wataalamu.

Viwango vya juu kwa ajili ya kila sehemu ya kukaa

Mchakato wetu wa kufanya usafi wa kina wa hatua tano, ambao unaungwa mkono na wataalamu, unatimiza zaidi ya kufanya usafi wa kawaida na ni hatua muhimu ambayo Wenyeji wanaweza kuchukua ili kusaidia kuhakikisha usalama wa jumuiya yetu.

Sehemu ya faragha, mbali na umati wa watu

Nyumba za kujitegemea. Kuingia bila kukutana ana kwa ana. Sehemu pana za nje. Chumba chenye nafasi ya kutosha kupumua. Tafuta sehemu za kukaa zilizo na vistawishi ambavyo ni muhimu sana kwako.

Maswali yako yamejibiwa

Nyenzo nyinginezo