Kufanya ukarimu jumuishi na kupambana na ubaguzi

Wataalamu wanaelezea mikakati muhimu na kutoa mwongozo kwa Wenyeji.
Na Airbnb tarehe 26 Des 2019
Inachukua dakika 11 kusoma
Imesasishwa tarehe 14 Jun 2022

Vidokezi

Airbnb inaamini kuwa kusafiri kunaweza kusaidia kukuza unganisho na kujenga ulimwengu wazi zaidi na jumuishi. Ubaguzi ni kikwazo halisi kwa uhusiano huo, ndiyo sababu ni muhimu kupambana nao.

Ili kuwasaidia Wenyeji na wageni kuelewa ubaguzi na upendeleo unaousababisha, Airbnb ilishirikiana na wanasaikolojia mashuhuri wa kijamii Dkt. Robert W. Livingston wa Chuo Kikuu cha Harvard na Dkt. Peter Glick wa Chuo Kikuu cha Lawrence. Miongozo na mazoea bora katika makala haya yalihamasishwa na utafiti na maarifa yao.

Upendeleo dhidi ya ubaguzi: Kuna tofauti gani?

"Upendeleo" unamaanisha hisia au mawazo kuhusu mtu kulingana na sifa kama vile mbari, dini, asili ya kitaifa, kabila, ulemavu, jinsia, utambulisho wa kijinsia, mwelekeo wa kingono au umri. "Ubaguzi" ni wakati unamtendea mtu kwa njia tofauti kulingana na sifa zake. Upendeleo sio kila wakati husababisha ubaguzi, lakini kawaida ni pale ambapo ubaguzi huanza.

Je, upendeleo uliodokezwa ni nini?

Upendeleo upo kwa kiwango cha kutofahamu na mara nyingi huitwa "upendeleo uliodokezwa." Upendeleo uliodokezwa unaweza kuathiri jinsi tunavyowatendea watu, na kusababisha sisi kubagua—wakati mwingine bila hata kutambua.

Upendeleo wa kijinsia na LGBTQ

Majukumu ya kijinsia yamejikita sana katika jamii na—ikiwa tunafahamu au la—wengi wetu tunayatumia kufanya maamuzi kuhusu jinsi tunavyodhani watu wanapaswa kutenda. Hisia potofu za kijinsia zina athari kubwa kwa LGBTQ (wasagaji, mashoga, jinsia mbili, jinsia tofauti) kwa sababu utambulisho wao unapinga kanuni za kijamii.

Haijalishi ni wapi unasimama kuhusu maswala ya jinsia na LGBTQ, ni muhimu kuzingatia kwamba kutoa ukarimu kwa wengine hakuhitaji kukubaliana na maoni yao au mtindo wao wa maisha.

Jukumu la hisia potofu

Njia mojawapo ya upendeleo kujionyesha ni kupitia hisia potofu. Hisia potofu ni picha inayoshikiliwa sana lakini iliyorahisishwa mno au iliyotiwa chumvi au wazo la aina fulani ya mtu. Kila mtu hutumia hisia potofu kwa kiwango fulani — wakati mwingine kwa kufahamu, wakati mwingine bila kufahamu. Kuwa na hisia potofu kwa makundi fulani ya watu mara nyingi huweza kusababisha tabia ya kibaguzi, kutoka dharau zisizokusudiwa hadi matukio mabaya ya kunyima haki.

Jinsi unaweza kuchukua hatua

Ubaguzi huenda kinyume na maadili ya msingi ya Airbnb na hauruhusiwi kwenye tovuti yetu. Unaweza kudhibitiwa na kuepukika, hata wakati unatokana na upendeleo usio dhahiri.

Hapa kuna hatua kadhaa ambazo kila Mwenyeji anaweza kuchukua ili kupambana na upendeleo na kusaidia kuunda jumuiya jumuishi zaidi:

   • Ongea. Weka ujumbe kwenye wasifu wako ukisema kwamba mlango wako umefunguliwa kwa kila mtu. Hii si ishara tu kwa wageni kwamba wanakaribishwa, bali pia inaweza kuwahamasisha Wenyeji wengine kukubali maadili ya uanuwai na ujumuishaji, pia.
   • Tumia viwango sawa kwa kila mtu. Unda seti ya vigezo vya malengo unayotumia kutathmini kila mtu anayeweza kuwa mgeni, kila wakati. Kwa mfano, je, tarehe zinakufaa? Je, unaweza kuhudumia idadi ya wageni wanaokuja kukaa? Ikiwa kuna tofauti katika vigezo vyako kutoka hali moja hadi nyingine, upendeleo unaweza kuingia katika uamuzi wako.
   • Tumia uamuzi wa uzingativu. Kabla ya kukubali au kukataa mgeni, amua ni kwa nini umefanya uamuzi na ujipe changamoto ya kutoa ufafanuzi wa kina kulingana na kigezo ulichoweka. Jiulize ikiwa ungejisikia vizuri kumwambia mgeni ana kwa ana sababu iliyokufanya umkatae.
   • Sahau hisia potofu. Mojawapo ya njia chache zilizothibitishwa za kubadilisha upendeleo uliodokezwa ni kutafuta uzoefu na taarifa ambazo zinaenda kinyume na hisia potofu. Acha mazoea yako na ukutane na watu kutoka asili au jumuiya mbalimbali. Kubali wageni wa Airbnb kutoka matabaka tofauti ya maisha. Mawasiliano mazuri na mwingiliano wa kijamii unaweza kupunguza upendeleo.

   Pata vidokezi vya kumsaidia kila mgeni ahisi kukaribishwa

   Taarifa zilizomo kwenye makala haya zinaweza kuwa zimebadilika tangu zilipochapishwa.

   Vidokezi

   Airbnb
   26 Des 2019
   Ilikuwa na manufaa?