Ruka kwenda kwenye maudhui
  Nenda mbele ili upate matokeo yaliyopendekezwa
  Recent updates

  Taarifa za hivi karibuni

  Pata taarifa kuhusu jinsi COVID-19 imeathiri usafiri ulimwenguni, pamoja na jinsi Airbnb na serikali kote duniani zinavyoitikia.
  Oct 2, 2020
  Apr 2, 2020
  Mar 24, 2020
  Mar 24, 2020
  Mar 20, 2020
  Mar 19, 2020
  Mar 19, 2020
  Mar 17, 2020
  Mar 17, 2020
  Mar 14, 2020