Ruka kwenda kwenye maudhui
    Nenda mbele ili upate matokeo yaliyopendekezwa
    Habari za hivi punde kuhusu COVID-19
    Ili kupata ughairi na machaguo ya kurejesha fedha, nenda kwenye dashibodi yako. Nafasi zilizowekwa zinazostahiki chini ya sera yetu ya sababu zisizozuilika zinaweza kughairiwa kabla ya kuingia bila adhabu au bila kuathiri hadhi yako ya Mwenyeji Bingwa.

    Amerika Kaskazini

    Vipengele hivi vya ukaribishaji wageni wenye kuwajibika vinaweza kukusaidia kuanza kujifunza nini kinachohitajika ili kuwa mwenyeji katika eneo lako. Kila makala ina taarifa kuhusu sheria za hali na eneo, ikiwa ni pamoja na sheria, kanuni, kodi, mazoea bora, na masuala mengine yanayohusu wenyeji ambao wanatangaza kwenye Airbnb.