Ruka kwenda kwenye maudhui
  Nenda mbele ili upate matokeo yaliyopendekezwa
  Habari za hivi punde kuhusu COVID-19
  Ili upate machaguo ya kughairi na kurejesha fedha, chagua nafasi iliyowekwa kwenye ukurasa wa Safari. Sera yetu ya sababu zisizozuilika inatumika tu kwenye nafasi fulani zilizowekwa. Tunatoa habari za hivi punde tarehe 1 na 15 ya kila mwezi.
  Vitu vya msingi vya Airbnb

  Ni baadhi ya vidokezi gani vya usalama ninavyopaswa kufuata wakati wa kupikia wageni kwenye Tukio langu la Airbnb?

  Cooking on an Airbnb Experience allow guests to immerse themselves in the culinary world and enables you to share your passion for food. When hosting a cooking experience, we recommend you and your guests follow general best practices around food safety. Airbnb has partnered with the Pan American Health Organization (PAHO), American Red Cross, and the International Federation of the Red Cross Red Crescent (IFRC) to provide our community with food safety and general safety resources.

  Best practices around safety

  Here’s a summary of what’s available to hosts on Airbnb to help them lead a safe cooking experience:

  Guidelines for Safe Food Handling

  All food experiences must comply with Airbnb’s Guidelines for Safe Food Handling, developed based on PAHO/WHO’s Five Keys to Safer Food program, as well as applicable local food safety standards and local laws. If we’re made aware that an experience violates these requirements we’ll take action, which may include removing the experience.

  Airbnb provided trip protections

  All experiences include 24/7 community support. We also maintain $1,000,000 USD of liability insurance under our Experience Protection Insurance program in order to provide hosts and guests with peace of mind (certain exclusions apply). Additionally, in the event of a life-threatening injury, we’ve partnered with an emergency medevac provider that may be activated to reach an injured party to support a medically necessary evacuation.

  Makala yanayohusiana
  Ulipata msaada uliohitaji?
  Je, hupati unachohitaji?
  Pata maudhui ya makundi mahususi katika sehemu hizi nyingine za Kituo cha Msaada.