Ruka kwenda kwenye maudhui
  Nenda mbele ili upate matokeo yaliyopendekezwa
  Vitu vya msingi vya Airbnb

  Ni vidokezo vipi vya usalama kwa mwenyeji wa maeneo ya kukaa?

  Kuwa mwenyeji wa sehemu ya kukaa kuna majukumu kadhaa. Hizi ni baadhi ya rasilimali za kukusaidia unapoendelea.

  Wasiliana kwa njia ya busara

  Kila mara lipa na uwasiliane kupitia Airbnb. Tumia mfumo wa kutuma ujumbe wa Airbnb ili ujue wageni wako na ushiriki matarajio kuhusu safari au sehemu yako.

  Soma maelezo ya wasifu na tathmini za wageni wako watarajiwa, na utafute nambari za simu zilizothibitishwa, mitandao ya kijamii iliyounganishwa, na marejeo. Ikiwa wageni watarajiwa hawanauthibitisho wowote wa wasifu, unaweza kuwaomba wajaze baadhi yake.

  Ziamini hisia zako: Ikiwa una wasiwasi kuhusu nafasi iliyowekwa, usiikubali.

  Jaza Sheria zako za Nyumba na Mwongozo wa Nyumba

  Kujaza Sheria zako za Nyumba na Mwongozo wa Nyumba husaidia wageni kujua nini cha kutarajia. Jumuisha maswala yoyote ambayo ungependa watu wajue kabla ya kuweka nafasi—kwa mfano, ikiwa sigara inaruhusiwa kuvutwa (au wapi), iwapo maeneo fulani yamepigwa marufuku kwa wageni, nenosiri lako la Wi-Fi, au ikiwa wageni wanapaswa kuvua viatu kabla ya kuingia ndani.

  Ikiwa janga limeathiri eneo lako na ungependa kusaidia kuwahudumia watu wanaohitaji makazi ya dharura, unaweza kutangaza nyumba yako bila malipo.

  Hakikisha una bima

  Mpango wa Bima ya Ulinzi ya Mwenyeji wa Airbnb hutoa dhima ya msingi ya kugharamia uharibifu hadi USD 1,000,000 kwa kila tukio kwenye madai ya mhusika wa tatu anayeumia kimwili au uharibifu wa nyumba unaohusiana na ukaaji uliotokana na Airbnb.

  Pia unaweza kutaka kushauriana na mhudumu wako wa bima kuhusu kuongeza kiwango chako cha bima ya nyumba yako ya kupangisha au nyumba yako mwenyewe.

  Weka mahitaji ya tangazo lako

  Unaweza kuhitaji wageni kujaza uthibitisho fulani kabla ya kuweka nafasi kama vile kitambulisho kilichothibitishwa.

  Kuongezaamana ya ulinzi kwenye tangazo lako pia kunaweza kukulinda endapo ajali itatokea, kama vile divai iliyomwagika kwenye mkeka.

  Soma makala ya Ukaribishaji wageni wa Kuwajibika ya Airbnb

  Tunahimiza wenyeji kutafakari kwa makini kuhusu wajibu wao. Ukaribishaji wageni hukupa tukio zuri, lakini unaambatana na kiwango fulani cha kujitoa. Tumekusanya makala ya ukaribishaji wageni kwa kuwajibika ambayo yanaweza kukusaidia kuanza kujifunza kile kinachohitajika ili kuwa mwenyeji katika eneo lako.

  Kumbuka: Katika hali ya dharura, au ikiwa usalama wako binafsi unatishiwa, wasiliana na polisi wa eneo au huduma za dharura mara moja.

  Makala yanayohusiana
  Ulipata msaada uliohitaji?
  Je, hupati unachohitaji?
  Chagua jukumu ili kupata msaada wa kitaalamu.