Ruka kwenda kwenye maudhui
  Nenda mbele ili upate matokeo yaliyopendekezwa
  Habari za hivi punde kuhusu COVID-19
  Ili upate machaguo ya kughairi na kurejesha fedha, chagua nafasi iliyowekwa kwenye ukurasa wa Safari. Sera yetu ya sababu zisizozuilika inatumika tu kwenye nafasi fulani zilizowekwa. Tunatoa habari za hivi punde tarehe 1 na 15 ya kila mwezi.

  Je, ninawezaje kughairi nafasi ya kukaa niliyoweka?

  Unaweza kughairi nafasi uliyoweka wakati wowote kabla au wakati wa safari yako.

  Kughairi nafasi uliyoweka:

  1. Nenda kwenyeSafari kisha tafuta safari unayotaka kughairi
  2. Bofya au gusa Onyesha maelezo ya safari
  3. Kutoka katika muhtasari, bofya au gusaOnyesha maelezo
  4. Bofya au gusa Badilisha au ghairi

  Utapelekwa kwenye ukurasa mpya ambapo unaweza kuchagua ama kubadilisha au kughairi nafasi uliyoweka. Ikiwa utachagua Ghairi, utapitishwa katika mchakato wa kughairi, ambapo utaweza kujua machaguo yako ni yapi, ikiwa ni pamoja na kujua utarejeshewa fedha kiasi gani, na kutathmini kughairi kwako kabla hujauwasilisha.

  Jinsi inavyofanya kazi

  Ikiwa utaghairi, kurejeshewa fedha kutazingatiasera ya kughairi ya mwenyeji wako. Tutakuonyesha mchanganuo wa fedha utakazorejeshewa kabla hujathibitisha kughairi kwako. Airbnb inarejesha ada yote ya huduma katika mfumo wa kuponi.

  Makala yanayohusiana
  Ulipata msaada uliohitaji?

  Ingia ili kupata usaidizi mahususi

  Pata msaada na kutoridhishwa kwako, akaunti, na zaidi.
  Jisajili