Ruka kwenda kwenye maudhui
  Nenda mbele ili upate matokeo yaliyopendekezwa
  Habari za hivi punde kuhusu COVID-19
  Ili upate machaguo ya kughairi na kurejesha fedha, chagua nafasi iliyowekwa kwenye ukurasa wa Safari. Sera yetu ya sababu zisizozuilika inatumika tu kwenye nafasi fulani zilizowekwa. Tunatoa habari za hivi punde tarehe 1 na 15 ya kila mwezi.

  Je, nitaundaje tukio?

  Wasilisha tukio ambalo ungependa kuandaa katika airbnb.com/host/xperiences.

  Baada ya kuwasilisha tukio lako, kama kawaida tutawasiliana nawe hivi karibuni kuhusu ikiwa inafaa kwa Airbnb au la. Wakati mwingine majibu yanaweza kuchukua muda mrefu, kulingana na shughuli zinazohusika katika tukio lako.

  Ulipata msaada uliohitaji?