Ruka kwenda kwenye maudhui
  Nenda mbele ili upate matokeo yaliyopendekezwa
  Vitu vya msingi vya Airbnb

  Je, viwango na matarajio ya Airbnb ni yapi?

  Ili kusaidia kuweka jumuiya yetu salama na ya kuaminika, tumechapisha viwango na matarajio yetu kwa wenyeji na wasafiri wote.

  Tulikuza viwango hivi kulingana na uzoefu wetu mkubwa wa kuwasiliana na wanachama wa jumuiya ya Airbnb. Viwango hivi vinanuiwa kukusanya pamoja sera zetu zilizopo katika mfumo mmoja ambao utasaidia wanachama wa jumuiya ya Airbnb kuelewa vizuri zaidi kile wanachotarajia kutoka kwetu na kile tunachotarajia kutoka kwao.

  Je, viwango vitatekelezwaje?

  Kila uamuzi wa utekelezaji ni tokeo la kazi ya makini na ya kina ya timu ya wataalam waliojitolea kuhakikisha kuwa tunafanya wito sahihi. Majibu yetu kwa ukiukwaji wa sera hizi yamekuwa yakizingatia na yataendelea kuzingatia uzito wa suala. Tutajitahidi kuzingatia hali ya kila jambo wakati wa kufikia uamuzi wetu wa utekelezaji, lakini tuna hiari mdogo katika majibu yetu kwa ukiukwaji mkubwa wa sera.

  Ninaweza kufanya nini ikiwa sikubaliani na uamuzi?

  Timu zetu za utekelezaji zinajumuisha wataalamu waliojitolea, lakini bado ni wanadamu. Kwa hiyo, katika kesi nadra, maamuzi ya utekelezaji yanaweza kuwa yasiyo sahihi. Ikiwa haukubaliani na uamuzi tuliofanya, unaweza kuwasiliana nasi na tutatathmini upya uamuzi kwa makini. Ufafanuzi wenyewe wa viwango na matarajio haufanyiwi tathmini.

  Je, viwango vitabadilika muda upitavyo?

  Sisi daima tunajifunza na kukua na viwango na matarajio yatabadilika kadri muda unavyosonga. Hakikisha umetathmni viwango ikiwa una maswali yoyote kuhusu hali fulani.

  Makala yanayohusiana
  Ulipata msaada uliohitaji?
  Je, hupati unachohitaji?
  Chagua jukumu ili kupata msaada wa kitaalamu.