Toa sehemu yako ili kuunga mkono Airbnb.org

Wenyeji wa Airbnb.org hutoa sehemu za kukaa za dharura kwa watu wakati wa shida. Ili uanze kukaribisha wageni kwenye sehemu za kukaa ili kuunga mkono Airbnb.org, ingia kwenye akaunti yako ya Airbnb.
Je, wewe si Mwenyeji wa Airbnb?
Jisajili ili ukaribishe wageni kwa kuunga mkono Airbnb.org.