Sasa unaondoka Airbnb.

Utaelekezwa tena moja kwa moja baada ya muda mfupi. Endelea https://news.airbnb.com.