Jumuiya yetu pana ya kimataifa huwezesha Airbnb kufanya kazi

Kujenga tovuti jumuishi ya wenyeji na wageni wote ndilo lengo letu kuu, na tunatia juhudi kila wakati kuiboresha.
Kuelewa upendeleo na kujisikia nyumbani

Njia moja tunayoitumia kupigana na ubaguzi ni kupitia mafunzo ya upendeleo bila kufahamu. Ili kuwasaidia wanachama wetu kuelewa ubaguzi na mapendeleo yanayousababisha, tumeunda zana hii ya kujielimisha tukichunguza upendeleo na vipengele vingine ambavyo huathiri maamuzi ya watu, hata bila ufahamu wao.

Kuchukua hatua pamoja

Airbnb Citizen hutetea maendeleo kwa kufanya kazi pamoja na jamii yetu ya kimataifa. Hapa ndipo sisi hushiriki zana za mafundisho na utetezi, mawazo kutoka kwa wawazaji wakuu, habari kuhusu hali ya kukodisha nyumba na njia za kuchukua hatua.

Kuwasaidia wenyeji wetu kujenga kujihisi nyumbani

Uelewa wa pamoja ni muhimu katika kujenga matukio yanayokaribisha zaidi na ya kujumuisha ya Airbnb. Kituo chetu cha cha msaada kilichopanuliwa kina majibu ya maswali mengi ya ulimwengu halisi kuhusu sera ya kutobagua.

Tungependa kusikia kutoka kwako

Tunatiwa moyo naKituo cha Jumuiya,ambapo wenyeji wetu hushiriki dhana, ambazo hutufurahisha na kutupa motisha ya kujenga tovuti bora zaidi. Shiriki uzoefu wako wa uingiliano wa kibinadamu na uanzishe majadiliano.