Sehemu za kukaa kwa wahudumu wanaopambana na COVID-19

Sehemu za kukaa za mstari wa mbele ni nini?

Kupitia Airbnb.org, Wenyeji wanaweza kutoa sehemu ya kukaa kwa wahudumu wanaopambana na COVID-19 ambao wanahitaji kuwa karibu na sehemu zao za kufanyia kazi au kuwa mbali na familia zao kwa ajili ya usalama wao.

Sehemu za kukaa za mstari wa mbele ni nini?

Kupitia Airbnb.org, Wenyeji wanaweza kutoa sehemu ya kukaa kwa wahudumu wanaopambana na COVID-19 ambao wanahitaji kuwa karibu na sehemu zao za kufanyia kazi au kuwa mbali na familia zao kwa ajili ya usalama wao.

Wanamwakilisha nani?

Sehemu za kukaa za mstari wa mbele zinapatikana kwa ajili ya wahudumu wanaohusiana na mmoja wapo kati ya washirika wasiotengeneza faida wa Airbnb.org na wanahitaji sehemu ya kukaa.

Wanamwakilisha nani?

Sehemu za kukaa za mstari wa mbele zinapatikana kwa ajili ya wahudumu wanaohusiana na mmoja wapo kati ya washirika wasiotengeneza faida wa Airbnb.org na wanahitaji sehemu ya kukaa.

Jinsi ya kusaidia

Je, ungependa kuwakaribisha wahudumu wanaopambana na COVID-19? Utatakiwa kuwa Mwenyeji wa sasa wa Airbnb ambaye anaweza kutoa nyumba yote.

Jinsi ya kusaidia

Je, ungependa kuwakaribisha wahudumu wanaopambana na COVID-19? Utatakiwa kuwa Mwenyeji wa sasa wa Airbnb ambaye anaweza kutoa nyumba yote.

Majibu kwa maswali yako

Pata taarifa zaidi kuhusu mpango huu na kuhusu jinsi ya kuwakaribisha wahudumu wanaopambana na COVID-19.

Sehemu za kukaa za mstari wa mbele na Airbnb.org

Mpango wa sehemu za kukaa za mstari wa mbele unakuwa sehemu ya Airbnb.org, shirika lisilotengeneza faida la 501 (c)(3) ambalo linafungua uwezo wa kushiriki nafasi na nyenzo wakati wa shida.