Ruka kwenda kwenye maudhui

Pata mapato kama Mshirika wa Airbnb

Jiunge na mpango na upate pesa kwa kutangaza sehemu za kukaa na matukio kwenye Airbnb.

Nani anaweza kuwa mshirika?

Washirika wa Airbnb hupata pesa kwa kutangaza sehemu za kukaa na matukio kwenye Airbnb. Ikiwa unapenda kushiriki maudhui ya safari na hadhira yako, basi huenda fursa hii ni yako.

Washawishi
Unafanya maeneo maarufu yaonekane mapya kabisa. Wafuasi wako wanasubiri machapisho yako, penda na mitajo.
Wanablogu
Wewe ni mvumbuzi moyoni na mpiga hadithi halisi apendaye kushiriki matukio ya kipekee kutoka kote ulimwenguni.
Washirika
Ujuzi wako unawasaidia watu kutoka pande zote ulimwenguni kugundua fursa za kusafiri zisizoweza kusahaulika.
Washawishi
Unafanya maeneo maarufu yaonekane mapya kabisa. Wafuasi wako wanasubiri machapisho yako, penda na mitajo.
Wanablogu
Wewe ni mvumbuzi moyoni na mpiga hadithi halisi apendaye kushiriki matukio ya kipekee kutoka kote ulimwenguni.
Washirika
Ujuzi wako unawasaidia watu kutoka pande zote ulimwenguni kugundua fursa za kusafiri zisizoweza kusahaulika.
Washawishi
Unafanya maeneo maarufu yaonekane mapya kabisa. Wafuasi wako wanasubiri machapisho yako, penda na mitajo.
Wanablogu
Wewe ni mvumbuzi moyoni na mpiga hadithi halisi apendaye kushiriki matukio ya kipekee kutoka kote ulimwenguni.
Washirika
Ujuzi wako unawasaidia watu kutoka pande zote ulimwenguni kugundua fursa za kusafiri zisizoweza kusahaulika.
Washawishi
Unafanya maeneo maarufu yaonekane mapya kabisa. Wafuasi wako wanasubiri machapisho yako, penda na mitajo.
Wanablogu
Wewe ni mvumbuzi moyoni na mpiga hadithi halisi apendaye kushiriki matukio ya kipekee kutoka kote ulimwenguni.
Washirika
Ujuzi wako unawasaidia watu kutoka pande zote ulimwenguni kugundua fursa za kusafiri zisizoweza kusahaulika.
Washawishi
Unafanya maeneo maarufu yaonekane mapya kabisa. Wafuasi wako wanasubiri machapisho yako, penda na mitajo.
Wanablogu
Wewe ni mvumbuzi moyoni na mpiga hadithi halisi apendaye kushiriki matukio ya kipekee kutoka kote ulimwenguni.
Washirika
Ujuzi wako unawasaidia watu kutoka pande zote ulimwenguni kugundua fursa za kusafiri zisizoweza kusahaulika.

Jinsi inavyofanya kazi

1
Jisajili
Utakapojiunga utaweza kufikia zana za programu mara papo hapo.
2
Shiriki maudhui yako
Jipatie viunganishi mahususi kwako au ujitengenezee wijeti zako mwenyewe na kurasa za kushiriki na watu wanaokufuatilia.
3
Anza kupata mapato
Kila wakati mtu anapoweka nafasi kwenye Airbnb kupitia maudhui yako, utapata sehemu ya ada ya huduma ya Airbnb, asilimia 30 kwa sehemu za kukaa na asilimia 25 kwa matukio. Pata maelezo zaidi

Njia za kushiriki

Unda kiunganishi
Shiriki kiunganishi kifupi kwenda kwenye sehemu ya kukaa ya Airbnb popote unapopata hadhira yako.
Unda kiunganishi
Shiriki kiunganishi kifupi kwenda kwenye sehemu ya kukaa ya Airbnb popote unapopata hadhira yako.
Bandika wiji
Badilisha wijeti na uzidondoshe mahali popote ili wafuasi wako waweze kuweka nafasi tena na tena.
Bandika wiji
Badilisha wijeti na uzidondoshe mahali popote ili wafuasi wako waweze kuweka nafasi tena na tena.
Jenga ukurasa wa kufikia
Unda kwa urahisi na usasishe kurasa zako mwenyewe za kusafiri kwenye Airbnb. Ujuzi wa HTML hauhitajiki.
Jenga ukurasa wa kufikia
Unda kwa urahisi na usasishe kurasa zako mwenyewe za kusafiri kwenye Airbnb. Ujuzi wa HTML hauhitajiki.
Unda kiunganishi
Shiriki kiunganishi kifupi kwenda kwenye sehemu ya kukaa ya Airbnb popote unapopata hadhira yako.
Unda kiunganishi
Shiriki kiunganishi kifupi kwenda kwenye sehemu ya kukaa ya Airbnb popote unapopata hadhira yako.
Bandika wiji
Badilisha wijeti na uzidondoshe mahali popote ili wafuasi wako waweze kuweka nafasi tena na tena.
Bandika wiji
Badilisha wijeti na uzidondoshe mahali popote ili wafuasi wako waweze kuweka nafasi tena na tena.
Jenga ukurasa wa kufikia
Unda kwa urahisi na usasishe kurasa zako mwenyewe za kusafiri kwenye Airbnb. Ujuzi wa HTML hauhitajiki.
Jenga ukurasa wa kufikia
Unda kwa urahisi na usasishe kurasa zako mwenyewe za kusafiri kwenye Airbnb. Ujuzi wa HTML hauhitajiki.
Unda kiunganishi
Shiriki kiunganishi kifupi kwenda kwenye sehemu ya kukaa ya Airbnb popote unapopata hadhira yako.
Unda kiunganishi
Shiriki kiunganishi kifupi kwenda kwenye sehemu ya kukaa ya Airbnb popote unapopata hadhira yako.
Bandika wiji
Badilisha wijeti na uzidondoshe mahali popote ili wafuasi wako waweze kuweka nafasi tena na tena.
Bandika wiji
Badilisha wijeti na uzidondoshe mahali popote ili wafuasi wako waweze kuweka nafasi tena na tena.
Jenga ukurasa wa kufikia
Unda kwa urahisi na usasishe kurasa zako mwenyewe za kusafiri kwenye Airbnb. Ujuzi wa HTML hauhitajiki.
Jenga ukurasa wa kufikia
Unda kwa urahisi na usasishe kurasa zako mwenyewe za kusafiri kwenye Airbnb. Ujuzi wa HTML hauhitajiki.
Unda kiunganishi
Shiriki kiunganishi kifupi kwenda kwenye sehemu ya kukaa ya Airbnb popote unapopata hadhira yako.
Unda kiunganishi
Shiriki kiunganishi kifupi kwenda kwenye sehemu ya kukaa ya Airbnb popote unapopata hadhira yako.
Bandika wiji
Badilisha wijeti na uzidondoshe mahali popote ili wafuasi wako waweze kuweka nafasi tena na tena.
Bandika wiji
Badilisha wijeti na uzidondoshe mahali popote ili wafuasi wako waweze kuweka nafasi tena na tena.
Jenga ukurasa wa kufikia
Unda kwa urahisi na usasishe kurasa zako mwenyewe za kusafiri kwenye Airbnb. Ujuzi wa HTML hauhitajiki.
Jenga ukurasa wa kufikia
Unda kwa urahisi na usasishe kurasa zako mwenyewe za kusafiri kwenye Airbnb. Ujuzi wa HTML hauhitajiki.
Unda kiunganishi
Shiriki kiunganishi kifupi kwenda kwenye sehemu ya kukaa ya Airbnb popote unapopata hadhira yako.
Unda kiunganishi
Shiriki kiunganishi kifupi kwenda kwenye sehemu ya kukaa ya Airbnb popote unapopata hadhira yako.
Bandika wiji
Badilisha wijeti na uzidondoshe mahali popote ili wafuasi wako waweze kuweka nafasi tena na tena.
Bandika wiji
Badilisha wijeti na uzidondoshe mahali popote ili wafuasi wako waweze kuweka nafasi tena na tena.
Jenga ukurasa wa kufikia
Unda kwa urahisi na usasishe kurasa zako mwenyewe za kusafiri kwenye Airbnb. Ujuzi wa HTML hauhitajiki.
Jenga ukurasa wa kufikia
Unda kwa urahisi na usasishe kurasa zako mwenyewe za kusafiri kwenye Airbnb. Ujuzi wa HTML hauhitajiki.

Ungependa kupata maelezo zaidi?

Pata taarifa ya ziada ya mpango kwenye Kituo chetu cha Msaada.