Airbnb 2022
Toleo la Mei

Tunakuletea Airbnb mpya

Safu mbili za picha nzuri za tangazo zinaonyesha nyumba katika Aina za Airbnb ambazo ni Kasri, Jangwa, Ubunifu, Ufukwe na Mashambani. Mojawapo ya matangazo yanaonyeshwa kwenye skrini ya simu ya mkononi, yakionyesha jinsi matangazo yatakavyoonekana kwenye programu ya Airbnb.

Watu wanaweza kubadilika zaidi kuliko hapo awali kuhusu mahali na wakati wanaposafiri. Ili kuwasaidia wanufaike na fursa hizi mpya, tunawaletea mabadiliko yetu makubwa zaidi katika muongo mmoja, ikiwemo njia mpya kabisa ya kutafuta, njia bora ya kukaa muda mrefu na kiwango cha ulinzi kisicho na kifani.

Njia mpya ya kutafuta

Tunakuletea muundo mpya kabisa, unaotegemea Aina za Airbnb, ili kuwasaidia wageni wetu wachunguze ulimwengu wa Airbnb kwa urahisi na kugundua maeneo ambayo wasingeyajua ili watafute.

Kompyuta mpakato iliyofunguliwa na simu ya mkononi zinaonyesha ukurasa mpya wa mwanzo wa Airbnb, ambapo picha za tangazo kutoka kwenye Kitengo cha Ubunifu cha Airbnb zinaonyeshwa. Safu ya ikoni kwenye sehemu ya juu ya ukurasa inaonyesha aina tofauti ambazo mgeni anaweza kuchunguza.

Aina za Airbnb. Imebuniwa ili kuwasaidia wageni wagundue nyumba za kipekee.

Wenyeji wetu hutoa mamilioni ya nyumba za kipekee duniani kote. Aina za Airbnb huzipanga kwenye mkusanyo kukiwa na zaidi ya aina 50 za nyumba zilizochaguliwa kwa ajili ya mtindo wake, eneo au shughuli za karibu. Zinajumuisha:

Mandhari ya kipekee
Nyumba 27,000
Aktiki
Nyumba 6,500
Ufukwe
Nyumba 900,000
Sehemu zinazotoa kitanda na staftahi
Nyumba 20,000
Kupiga kambi
Nyumba 32,000
Majiko ya mpishi
Nyumba 6,000
Mashambani
Nyumba 200,000
Sehemu zilizobuniwa
Nyumba 900
Ubunifu
Nyumba 27,000
Maeneo ya Gofu
Nyumba 150,000
Piano kubwa
Nyumba 2,800
Nyumba za kihistoria
Nyumba 4,000
Ziwani
Nyumba 160,000
Ufukwe wa ziwa
Nyumba 90,000
Hifadhi za taifa
Nyumba 750,000
Nyumba za pamoja
Nyumba 650,000
Kuteleza thelujini
Nyumba 300,000
Kuteleza Mawimbini
Nyumba 240,000
Mazingira ya joto
Nyumba 500,000
Mashamba ya mizabibu
Nyumba 100,000

Kukutana na Kitengo cha Ubunifu

Wageni sasa wanaweza kugundua kwa urahisi nyumba zaidi ya 20,000 zilizochaguliwa kwa sababu ya usanifu na sehemu zake za ndani ambazo ni maarufu, ikiwemo kazi bora za wasanifu majengo kama vile Frank Lloyd Wright na Le Corbusier.

Mstari ramani wenye nyumba nane maarufu kutoka kwenye Aina ya Ubunifu ya Airbnb. Inajumuisha nyumba zilizobuniwa na Frank Lloyd Wright, Le Corbusier na William Turnbull.
Frank Lloyd Wright
Mwenyeji ni Marika
Mstari ramani wenye nyumba nane maarufu kutoka kwenye Aina ya Ubunifu ya Airbnb. Inajumuisha nyumba zilizobuniwa na Frank Lloyd Wright, Le Corbusier na William Turnbull.
Le Corbusier
Mwenyeji ni Elodie
Mstari ramani wenye nyumba nane maarufu kutoka kwenye Aina ya Ubunifu ya Airbnb. Inajumuisha nyumba zilizobuniwa na Frank Lloyd Wright, Le Corbusier na William Turnbull.
Usanifu Majengo wa Taalman
Mwenyeji ni Linda
Mstari ramani wenye nyumba nane maarufu kutoka kwenye Aina ya Ubunifu ya Airbnb. Inajumuisha nyumba zilizobuniwa na Frank Lloyd Wright, Le Corbusier na William Turnbull.
Robert Nichol & Sons
Mwenyeji ni Dayget
Mstari ramani wenye nyumba nane maarufu kutoka kwenye Aina ya Ubunifu ya Airbnb. Inajumuisha nyumba zilizobuniwa na Frank Lloyd Wright, Le Corbusier na William Turnbull.
Steven Holl
Mwenyeji ni Sarah
Mstari ramani wenye nyumba nane maarufu kutoka kwenye Aina ya Ubunifu ya Airbnb. Inajumuisha nyumba zilizobuniwa na Frank Lloyd Wright, Le Corbusier na William Turnbull.
William Turnbull
Mwenyeji ni Miju
Mstari ramani wenye nyumba nane maarufu kutoka kwenye Aina ya Ubunifu ya Airbnb. Inajumuisha nyumba zilizobuniwa na Frank Lloyd Wright, Le Corbusier na William Turnbull.
Cameron Anderson Architects
Mwenyeji ni Rick na Steph
Mstari ramani wenye nyumba nane maarufu kutoka kwenye Aina ya Ubunifu ya Airbnb. Inajumuisha nyumba zilizobuniwa na Frank Lloyd Wright, Le Corbusier na William Turnbull.
Ricardo Bofill
Mwenyeji ni Hans

Jinsi tunavyounda Aina za Airbnb

Imechaguliwa miongoni mwa nyumba milioni sita

Wenyeji wa Airbnb hutoa mkusanyiko mkubwa zaidi wa nyumba za kipekee ulimwenguni, kuanzia nyumba za kwenye miti hadi vijumba, katika zaidi ya miji 100,000 katika nchi 220.

Imechambuliwa kupitia uchanganuzi wa kiotomatiki wa kikompyuta

Tunatathmini matangazo kwenye Airbnb kupitia uchanganuzi wa kiotomatiki wa kikompyuta ili kuchambua vichwa, maelezo yaliyoandikwa, tathmini za wageni, maelezo mafupi ya picha na takwimu nyinginezo.

Zimepangwa na Airbnb

Wanatimu wa upangaji wa Airbnb hutathmini matangazo na kuchagua kwa makini picha zilizoonyeshwa. Kisha kila aina hupitia tathmini ya mwisho ili kukagua uthabiti na ubora wa picha.

Tunakuletea kukaa kwenye Nyumba Mbili

Watu wengi wanaenda safari ndefu kuliko hapo awali. Ili kuwapa machaguo mengi hata zaidi wanapopanga, tumeanzisha huduma ya Kukaa kwenye Nyumba Mbili, kipengele kipya cha ubunifu kinachogawanya safari kati ya nyumba mbili tofauti, sasa wageni wanaweza kupata wastani wa matangazo asilimia 40 zaidi wanapotafuta sehemu hizo za kukaa za muda mrefu.

Njia bora ya kukaa muda mrefu

Skrini ya simu ya mkononi inayoonyesha Kukaa Kwenye Nyumba Mbili. Skrini inasema: "Gawanya wakati wako kati ya Norrebro na Gammelholm" kisha inaonyesha bei ya safari hiyo. Hapa chini kuna picha mbili za nyumba hizo. Picha ya Norrebro inaonyesha chumba cha kulia chakula kilicho na rafu kubwa ya vitabu ya rangi ya kijivu na shada la taa za kisasa. Picha ya Gammelholm inaonyesha chumba kingine cha kulia chakula, hiki kikiwa na mwangaza mkubwa wa jua. Kila picha ina maelezo ya tarehe, ambayo yanaonyesha wazi kwamba mgeni atakaa siku 12 huko Norrebro, ikifuatiwa na siku 18 katika nyumba ya Gammelhorm.

Nyumba mbili katika eneo moja

Wageni wanapotafuta sehemu ya kukaa ya muda mrefu katika eneo moja, tutampa chaguo la kugawanya safari yake kati ya nyumba mbili tofauti katika eneo hilo.

Skrini ya simu ya mkononi inayoonyesha Kukaa kwenye Nyumba Mbili kutoka kwenye Aina ya Hifadhi za Taifa. Skrini inasema "Gawanya wakati wako kati ya Ziona na Grand Canyon," pamoja na bei ya safari iliyopendekezwa. Hapa chini kuna picha mbili zilizopangwa pembeni. Picha ya Zion inaonyesha hema lenye nafasi kubwa, linalong'aa chini ya anga lenye giza. Picha ya Grand Canyon inaonyesha bwawa la nje lenye mandhari ya milima. Kila picha ina maelezo ya tarehe, ambayo yanaonyesha wazi kwamba mgeni atakaa siku 4 huko Zion, ikifuatiwa na siku 3 huko Grand Canyon.

Nyumba mbili katika aina moja

Sehemu za Kukaa kwenye Nyumba Mbili pia hutolewa katika aina 14 tofauti, ikiwemo Kupiga Kambi, Hifadhi za Taifa, Kuteleza Mawimbini na kadhalika, ili wageni wafurahie nyumba zinazofanana au shughuli katika maeneo mawili. Kwa mfano, mgeni anayechunguza Aina ya Hifadhi za Taifa anaweza kupata sehemu ya Kukaa kwenye Nyumba Mbili inayopendekeza nyumba karibu na Zion na nyingine karibu na Grand Canyon.

Tukio moja lililounganishwa vizuri

Skrini ya simu ya mkononi inayoonyesha Kukaa kwenye Nyumba Mbili. Skrini inasema "Kaa Roma Norte na La Condesa," bei ya safari na picha za sehemu mbili za baraza zinazong'aa, zenye rangi nyingi, lakini tofauti huko Mexico City. Chini kuna kitufe kilichoandikwa "Ramani."

Uoanishaji wa kiweledi

Nyumba mbili zinapangwa kiweledi, zikilingana na eneo, aina ya nyumba na vistawishi.

Skrini ya simu ya mkononi inayoonyesha ramani ya Mexico City. Nyumba mbili zilizoonekana kwenye skrini iliyotangulia zinaonyeshwa na ikoni nyeusi zinazoonyesha tarehe za kila ukaaji. Mstari mweusi wenye uelekeo wa tao unaonyesha jinsi nyumba hizo zinavyokaribiana. Picha ndogo inarudia picha za baraza hizo mbili zenye rangi nyingi zinazohusiana na sehemu hii ya Kukaa Kwenye Nyumba Mbili.

Ramani iliyohuishwa

Sehemu za Kukaa kwenye Nyumba Mbili zimeunganishwa kwenye ramani na michoro iliyohuishwa inayoonyesha wazi umbali kati ya nyumba hizo na mfuatano wa sehemu hizo za kukaa.

Skrini ya simu ya mkononi inaonyesha picha ya sehemu ya kukaa ya Roma Norte, pamoja na taarifa muhimu za kuweka nafasi. Chini ya skrini kuna kitufe kinachomwalika mgeni "Kuweka nafasi."

Kuweka nafasi kwa urahisi

Mara baada ya mgeni kuchagua sehemu ya Kukaa kwenye Nyumba Mbili, anaongozwa kupitia mtiririko rahisi kutumia ili kuweka nafasi ya kila nyumba, moja baada ya nyingine.

Kiwango cha ulinzi kisicho na kifani

AirCover ni ulinzi wa kina zaidi wa bila malipo katika tasnia ya usafiri nayo huwapa wageni wetu uhakika wa kujua kwamba ikiwa jambo litakwenda vibaya, tutawasaidia.

AirCover
Ulinzi wa kina zaidi katika usafiri. Unajumuishwa kila wakati, bila malipo. Kwenye Airbnb pekee.

AirCover hutoa ulinzi wa aina nne kwa kila mgeni kwenye kila ukaaji

Garantii ya Ulinzi wa Kuweka Nafasi

Katika tukio nadra ambapo Mwenyeji anahitaji kughairi nafasi uliyoweka ndani ya siku 30 baada ya kuingia, tutakutafutia nyumba sawa na hiyo au bora zaidi au tutakurejeshea fedha.

Garantii ya Kuingia

Ikiwa mgeni hawezi kuingia kwenye nyumba yake na Mwenyeji hawezi kutatua tatizo hilo, tutamtafutia nyumba sawa na hiyo au bora zaidi kwa muda wa ukaaji wake wa awali au tutamrejeshea fedha.

Garantii ya Sehemu Kama Ilivyo

Ikiwa wakati wowote wakati wa ukaaji wa mgeni atagundua kwamba nyumba yake si kama ilivyotangazwa, kwa mfano, friji inaacha kufanya kazi na Mwenyeji hawezi kuirekebisha kwa urahisi au ina vyumba vichache vya kulala kuliko ilivyotangazwa, wageni watakuwa na siku tatu za kuripoti na tutawatafutia nyumba sawa na hiyo au bora zaidi au tutawarejeshea fedha.

Mawasiliano ya Usalama Saa 24

Ikiwa mgeni atajihisi kwamba hayuko salama, atapata kipaumbele cha kuhudumiwa na maafisa wa usalama waliopata mafunzo mahususi, mchana au usiku.

Pata maelezo kamili kuhusu jinsi AirCover inavyolinda kila nafasi iliyowekwa na mgeni na vighairi vyovyote vinavyotumika. Ikiwa wewe ni Mwenyeji, pata maelezo zaidi kuhusu maana ya AirCover kwako.

Ni Airbnb pekee inayompa kila mgeni AirCover

Airbnb
Washindani
Garantii ya Ulinzi wa Kuweka Nafasi
Garantii ya Kuingia
Garantii ya Sehemu Kama Ilivyo
Mawasiliano ya Usalama Saa 24

Faida za AirCover ikilinganishwa na ulinzi kamili unaotolewa bila malipo na washindani wetu wakuu.

Timu iliyopewa mafunzo maalumu, mahususi, iliyo tayari kurekebisha hali

Simu mbili za mkononi zimewekwa karibu, ya upande wa kushoto inaonyesha mazungumzo ya maandishi kati ya mgeni wa Airbnb na mwanatimu wa AirCover ya Airbnb. Mwanatimu anaelezea kwamba amepata sehemu 5 mpya za kukaa, zinazofanana na nafasi ambayo mgeni aliweka hapo awali. Mgeni anajibu kwamba aliweza kuweka nafasi ya tangazo linaloitwa "Nyumba ya mbao jijini Anchorage." Simu iliyo upande wa kulia inaonyesha nyumba mbili za kwanza kutoka kwenye matamanio. Picha ya kwanza inaonyesha sebule iliyojaa mwanga wa jua na yenye kuvutia kwenye nyumba ya mbao jijini Anchorage, Alaska. Sehemu ya juu ya tangazo linalofuata pia inaweza kuonekana.

Timu iliyopewa mafunzo maalumu, mahususi, iliyo tayari kurekebisha hali

AirCover imeundwa moja kwa moja ndani ya programu na tovuti ya Airbnb na hivyo kufanya iwe rahisi kwa wageni kuwasiliana na wakala wakati wowote na kutatua matatizo haraka. Ili kutoa AirCover, tumeunda timu ya mawakala walio na mafunzo maalumu ili kutoa msaada wa kuweka nafasi tena dakika za mwisho na tumepania huduma yetu ya Mawasiliano ya Usalama Saa 24 ili itolewe kwa lugha nyingi zaidi kuliko hapo awali.